Đóng

Tin tức

29 / 06 2020

Truyền Hình Số 2 chiều & Internet Cáp Quang tại viettel thuận an bình dương Tháng 10/2015

Gói cước Giá cước Dịch vụ cung cấp
FTTH Truyền hình
F40S 400,000  40Mbps (Fast40) THS 2 chiều (gói Flexi)
F30S 300,000 30Mbps (Fast30)
F20S 270,000 20Mbps (Fast20)
F15S 250,000 15Mbps (Fast15)
F10S 230,000 10Mbps (Fast10)
    • – KH đóng cước trước 6-12-18 tháng được tặng cước tương ứng 1-2-3 tháng ( tặng 1 tháng NT và tháng còn lại  khi hết T/gian trừ cước)
    •     +  Phí lắp đặt cho KH đóng cước trước 6 tháng đ/v Fast 10: 250.000
    •     +  KH đóng cước trước 6-12-18 đối với tất cả các gói cước phí lắp đặt: 50.000
    • Danh Sách Kênh: liên hệ: 0983.974.974

 

HOTLINE: 0983.974.974